Mångfaldsföretagarna

våra medlemmar

Vi samlar kompetensen

 

Medlemmar i Mångfaldsföretagarna

Mångfaldsföretagarna är en branschorganisation som samlar landets främsta och mest kunniga företag och aktörer inom mångfald, jämställdhet, jämlikhet och normkritik. Tillsammans arbetar vi för att stärka branschen och utveckla medlemsföretagens kompetens och kapacitet att utföra kvalitativa uppdrag. 

Är du medlem och vill synas här? Skicka in en presentation till info@mangfaldsforetagarna.se

 

minilogga.jpg

Add Gender

Vi på Add Gender är normingenjörer som undersöker våra uppdragsgivares formella och informella strukturer för jämställdhet och mångfald. Vi tolkar och rekonstruerar normer och strukturer med utgångspunkt i företagets affärsidé, kundsegment och medarbetare. Add Gender utgår ifrån genusteori med en intersektionell förståelse i allt vi gör för att bygga broar mellan detta och er verksamhet. Vi utgår alltid från det som redan fungerar bra i verksamheten, och på så sätt bygger vi upp mer tillåtande arbetsplatser, starka varumärken och hållbara affärsmodeller.

www.addgender.se


Anna Bergholtz

Anna Bergholtz öppnar ögon och arbetar normkreativt som journalist, föreläsare/utbildare, moderator och barnboksförfattare. Har över tio års erfarenhet av arbete för ett jämlikt samhälle med mångfald och inkludering. Spetskompetens inom funktionalitet, funktionsnedsättning/ funktionshinder och egen erfarenhet av att bryta normen.

www.annabergholtz.se    


Anna Delsol logga.png
 

Anna Delsol AB

Anna Delsol AB erbjuder utbildning, rådgivning och stöd med strategin jämställdhetsintegrering, diskrimineringslagen och arbetet med aktiva åtgärder utifrån ett normkritiskt perspektiv. Företaget hjälper er att omsätta strategi och planer till praktiskt arbete. För ett positivt, utvecklande och hållbart förändringsarbete.


Engarden AB.jpeg

Engarden AB

Engarden AB  med seniorkonsult Gunilla Sterner har lång erfarenhet av jämställdhetsintegrering, från EU nivå till lokal nivå. Vi erbjuder konsulttjänster med inriktning på jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering och  tillgänglighetsamt inom marknadsföring, retorik/kommunikation.

www.engarden.se  


futurista_svart small kopia.jpg

Futurista

Missar ni kunder eller medlemmar? Vill ni förebygga stress? Med mångfald och tillgänglighet tar ni tillvara på kompetensen hos både nya och nuvarande anställda samtidigt som ni får en hälsosam arbetsmiljö. 

Jag heter Åsa Gustafsson och erbjuder konsultstöd med mångfald och tillgänglighet med fokus på social arbetsmiljö, ledarskap, mötesformer och kommunikation. 

www.futurista.se


Go Equal

Seniorkonsulten Ulrika Eklund utbildar, stödjer medarbetare och chefer utifrån behov i jämställdhets/inkluderingsarbetet samt erbjuder GOEQAUL – ett digitalt verktyg för att få resultat i jämställdhetsarbetet. Eklund har gett ut ett tjugotal böcker om jämställdhet, inkludering och mötesmetoder.

www.ueklund.se www.goequal.se  telefon: 070-699 86 12


Hyvää.jpeg

Hyvää Kommunikation

Hyvää jobbar med bra kommunikation för bra saker, och erbjuder tjänsterna Strategi, Normkreativ och Copywriting.

wwww.hyvaa.se      


Jämlean

JÄMLEAN inkluderar en maktanalys i leaninförande. Ett lyckat leaninförande bygger på alla medarbetares deltagande i utvecklingsarbetet, detsamma gäller en lyckad jämställdhets- och mångfaldsintegrering. Detta samband har vi på JÄMLEAN upptäckt. Som första företag i Sverige erbjuder vi er som står inför eller mitt uppe i ett leaninförande en hjälpande hand i att verkligen skapa lean för alla.  

   www.jamlean.se


Jämställt.png

Jämställt

Jämställts affärsidé har alltid varit att göra jämställdhet, att omvandla teorier och lagstiftning till praktik. För oss handlar jämställdhet och normkritik om att lägga till och skapa fler möjligheter. Jämställt erbjuder utbildningar om jämställdhet och normkritik till skolor, förskolor, föräldrar, företag och organisationer. Vi hjälper er att gå från ord till handling.

www.jamstallt.se 


limbido.png

Limibido

Vi på LIMBIDO - normkritisk kompetens vill utmana och inspirera organisationer, företag och myndigheter att aktivt verka för en jämlik arbetsplats! LIMBIDO tar normkritiken i egna händer. Genom att skapa kreativa vägar bort från normer som skapar utanförskap vill vi istället skapa en inkluderande arbetsplats för alla! Möt oss på: 

www.limbido.se


Transparent svart text.png

Matilda Andersson Consulting

Matilda Andersson är jämställdhets- och mångfaldskonsult. Expert på diskriminering, aktiva åtgärder och inkluderande ledarskap, med lång erfarenhet av att arbeta praktiskt med att skapa inkluderande organisationer. Arbetar med kartläggningar, strategier och handlingsplaner, aktiva åtgärder och utbildning i inkluderande ledarskap och inkluderande arbetsplatser.

www.matildaandersson.se


medida.jpeg

Medida

Medida arbetar med jämställdhets- och jämlikhetsintegrering. Fokus ligger på metodutveckling för styrning, jämlikhetsanalys och statistikhantering. Medida har också gett ut boken Räkna med Jämlikhet samt är delägare i JÄMLEAN och Jämlikhetsresan.

www.medida.sewww.jamlikhetsresan.se 


misenti.png

Misenti

MISENTI SKAPAR TILLVÄXT MED BUDSKAP SOM NÅR FRAM. Affärs- och organisationsutveckling kombineras med coachande ledarskap, effektivt styrelsearbete och professionell retorik. Kunskap och människor växer när du från ord till handling kan göra dig förstådd.

www.misenti.se


Logotyp med 300 dpi vertikal.jpg

Trinambai

Trinambai är ett bokförlag och ett kunskapsföretag. Vi ger ut böcker, håller utbildningar och gör analyser. De expertområden vi brinner för är demokrati, hållbar utveckling, entreprenörskap samt engagemang och inkluderande organisering.

www.trinambai.se 


utmana.png

Utmana

UTMANA är ett utbildningsföretag och en kulturverksamhet som sätter normer i rörelse. Med kroppen som verktyg vill vi utmana normer för att nå ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Det gör vi genom utbildning, dansworkshops och interaktiv scenkonst.

www.utmana.org