Mångfaldsföretagarna

våra medlemmar

Vi samlar kompetensen

 

Medlemmar i Mångfaldsföretagarna

Mångfaldsföretagarna är en branschorganisation som samlar landets främsta och mest kunniga företag och aktörer inom mångfald, jämställdhet, jämlikhet och normkritik. Tillsammans arbetar vi för att stärka branschen och utveckla medlemsföretagens kompetens och kapacitet att utföra kvalitativa uppdrag. 

Är du medlem och vill synas här? Skicka in en presentation till info@mangfaldsforetagarna.se

 

minilogga.jpg

Add Gender

Vi på Add Gender är normingenjörer som undersöker våra uppdragsgivares formella och informella strukturer för jämställdhet och mångfald. Vi tolkar och rekonstruerar normer och strukturer med utgångspunkt i företagets affärsidé, kundsegment och medarbetare. Add Gender utgår ifrån genusteori med en intersektionell förståelse i allt vi gör för att bygga broar mellan detta och er verksamhet. Vi utgår alltid från det som redan fungerar bra i verksamheten, och på så sätt bygger vi upp mer tillåtande arbetsplatser, starka varumärken och hållbara affärsmodeller.

www.addgender.se


Anna Delsol logga.png

Anna Delsol AB

Anna Delsol AB erbjuder utbildning, rådgivning och stöd med strategin jämställdhetsintegrering, diskrimineringslagen och arbetet med aktiva åtgärder utifrån ett normkritiskt perspektiv. Företaget hjälper er att omsätta strategi och planer till praktiskt arbete. För ett positivt, utvecklande och hållbart förändringsarbete.

www.annadelsol.com


cropped-logga-1.png

Charlotte Ovesson

Vill ni utveckla er verksamhet i en mer jämlik och inkluderande riktning? Charlotte Ovesson arbetar med jämlikhet, mångfald och statistik på ett sätt som gör det lättillgängligt, lärorikt och roligt. Företaget gör statistiska datanalyser och håller inspirerande, interaktiva workshops.

www.charlotteovesson.se


 
Elsa_Sam_stående-färg (1).png
 

Elsa och Sam

ELSA och SAM är en barnbutik online för alla barn med fokus på mångfald. Jag startade butiken på grund av stor frustration på bristen på representation bland barnprodukter i Sverige. Min tanke är att skapa en samlingsplats där kunder lätt kan hitta bra barnprodukter samtidigt som olikheter har en självklar plats. Lika viktigt som det är för icke-normativa barn att se sig själva representerade är det viktigt för normativa barn att se människors olikheter och lika värde.

www.elsaochsam.com, Instagram: @elsaochsam, Facebook: elsaochsam.shop


Engarden AB.jpeg

Engarden AB

Engarden AB  med seniorkonsult Gunilla Sterner har lång erfarenhet av jämställdhetsintegrering, från EU-nivå till lokal nivå. Vi erbjuder konsulttjänster med inriktning på jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering och  tillgänglighet samt inom marknadsföring, retorik/kommunikation.

www.engarden.se 


logo2.png

Fabrik 5

Behöver ni kompetensutveckling inom jämlikhet, inkludering, genus, anti-diskriminering, normer eller kanske allt det nämnda? 
Fabrik 5 skräddarsyr utbildningar och föreläsningar för just er, baserat på era tidigare kunskaper och de förutsättningar som råder i er verksamhet.

www.fabrik5.se


futurista_svart small kopia.jpg

Futurista

Missar ni kunder eller medlemmar? Vill ni förebygga stress? Med mångfald och tillgänglighet tar ni tillvara på kompetensen hos både nya och nuvarande anställda samtidigt som ni får en hälsosam arbetsmiljö. 

Jag heter Åsa Gustafsson och erbjuder konsultstöd med mångfald och tillgänglighet med fokus på social arbetsmiljö, ledarskap, mötesformer och kommunikation. 

www.futurista.se


Go Equal

GOEQUAL

Seniorkonsulten Ulrika Eklund utbildar, stödjer medarbetare och chefer utifrån behov i jämställdhets/inkluderingsarbetet samt erbjuder GOEQUAL – ett digitalt verktyg för att få resultat i jämställdhetsarbetet. Eklund har gett ut ett tjugotal böcker om jämställdhet, inkludering och mötesmetoder.

www.ueklund.sewww.goequal.se


Hyvää.jpeg

Hyvää

Stärk upp varumärket och ligg i framkant. Tala med fler än de som redan nås av allt. Och jobba mer strategiskt. HYVÄÄ står för bra kommunikation för bra saker, och erbjuder tjänsterna Strategi, Normkreativ och Copywriting. För dig som vill jobba långsiktigt och behöver en partner på vägen. För dig som vill jobba proaktivt och tilltala fler. Med normkreativ kommunikation kommer ni att nå andra än de gamla vanliga och börja bygga mångfald på riktigt.

wwww.hyvaa.se      


Jämlean

JÄMLEAN inkluderar en maktanalys i leaninförande. Ett lyckat leaninförande bygger på alla medarbetares deltagande i utvecklingsarbetet, detsamma gäller en lyckad jämställdhets- och mångfaldsintegrering. Detta samband har vi på JÄMLEAN upptäckt. Som första företag i Sverige erbjuder vi er som står inför eller mitt uppe i ett leaninförande en hjälpande hand i att verkligen skapa lean för alla.  

   www.jamlean.se


Jämställt.png

Jämställt

Jämställts affärsidé har alltid varit att göra jämställdhet, att omvandla teorier och lagstiftning till praktik. För oss handlar jämställdhet och normkritik om att lägga till och skapa fler möjligheter. Jämställt erbjuder utbildningar om jämställdhet och normkritik till skolor, förskolor, föräldrar, företag och organisationer. Vi hjälper er att gå från ord till handling.

www.jamstallt.se 


Livet rullar vidare.png

Livet rullar vidare

Sedan 2007 driver jag (Lars-Göran Wadén) ett företag som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Utbildar i tillgänglighet- och bemötandefrågor samt otillgänglighet som diskrimineringsgrund. Jag är först i Sverige med att driva ett privat ärende i domstol och vinna en rättegång med otillgänglighet som diskrimineringsgrund. Föreläsningarna är informativa och lärorika, men också lättsamma, humoristiska och ibland provokativa för att testa gränser för vad god tillgänglighet- och bemötande är. Företaget "Livet rullar vidare" erbjuder också inventeringar av allmänna platser och publika lokaler utifrån "Enkelt avhjälpta hinder". Då kontrolleras den fysiska miljön, kommunikation och information i utomhus- och inomhusmiljöer.

www.livetrullarvidare.blogg.se


Transparent svart text.png

Matilda Andersson Consulting

Matilda Andersson är jämställdhets- och mångfaldskonsult. Expert på diskriminering, aktiva åtgärder och inkluderande ledarskap, med lång erfarenhet av att arbeta praktiskt med att skapa inkluderande organisationer. Arbetar med kartläggningar, strategier och handlingsplaner, aktiva åtgärder och utbildning i inkluderande ledarskap och inkluderande arbetsplatser.

www.matildaandersson.se


medida.jpeg

Medida

Medida arbetar med jämställdhets- och jämlikhetsintegrering. Fokus ligger på metodutveckling för styrning, jämlikhetsanalys och statistikhantering. Medida har också gett ut boken Räkna med Jämlikhet samt är delägare i JÄMLEAN och Jämlikhetsresan.

www.medida.sewww.jamlikhetsresan.se 


 

Monica Pärus AB

Monica är konsult inom social hållbarhet och driver eget företag sedan 2103. Hon har lång erfarenhet av arbete i offentlig sektor och har bland annat arbetat med processledning, hälsofrämjande organisationer, jämställd & jämlik hälsa. Till erfarenheterna hör också utbildningsinsater om jämställdhet och inkludering, kartläggningar och utvärderingsarbete med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. De senaste åren har också ägnats åt att stödja samhällsentreprenörer med idéutveckling, rådgivning och affärsutveckling. Erbjuder tjänster inom följande områden: normer, jämställdhet & inkludering; hållbart företagande & organisationsutveckling; och lärande utvärdering & processtöd.

www.monicaparus.se


Normpsykologen

Normpsykologen Lina Bodestad

Normpsykologen Lina Bodestad har som sin mission att bygga en mer jämställd och inkluderande värld åt sitt barn. Efter att ha verkat inom såväl skolan som det offentliga och privata arbetslivet, har Lina en bred erfarenhet av att utveckla människor och organisationer. Normpsykologen skapar skräddarsydda workshops, utbildningar och handledningsinsatser för organisationer, med fokus på normer, jämställdhet och inkludering. Lina skriver även böcker och bloggar, samt gör podcasten Normsmartpodden med kollegan Erika Haanaes.

www.normpsykologen.se


Logotyp med 300 dpi vertikal.jpg

Trinambai

Trinambai är ett bokförlag och ett kunskapsföretag. Vi ger ut böcker, håller utbildningar och gör analyser. De expertområden vi brinner för är demokrati, hållbar utveckling, entreprenörskap samt engagemang och inkluderande organisering.

www.trinambai.se