Mångfaldsföretagarna

Sök kompetens

 Mångfald, jämställdhet och normkritik

 Kompetensförfrågan

 

Det här är för er som vill ta nästa steg i mångfaldsarbetet. Genom att skicka en förfrågan till oss når ni ut till cirka 40 olika företag som är experter på olika områden inom mångfald, jämlikhet och jämställdhet, alltid med ett normkritiskt perspektiv. Våra medlemmar arbetar också utifrån diskrimineringslagens grunder kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Alla medlemmar får er förfrågan och ni får svar från den eller dem som uppfyller era behov.

Endast fält märkta med * är obligatoriska. Övriga fält är tänkta som hjälp att precisera era behov, för att ni ska få bättre svar. 

 
 
 
Namn *
Namn
Beskriv uppdraget med typ av uppdrag, målgrupp, omfattning i tid, utrymme för en eller flera konsulter, när ska uppdraget ske och eventuell budget i timmar eller per uppdrag.
Beskriv önskemål på konsultens roll, kvalifikationer, kvalifikationer.
Till exempel utbildning, handledning, stöd, föreläsning, analys, skriftlig framställning, uppföljning, eller utvärdering