Mångfaldsföretagarna

Kontakt

Let’s chat.

 

Välkommen att kontakta oss på info@mangfaldsforetagarna.se eller kontakta någon i styrelsen direkt.

Vi vill gärna komma i kontakt med dig!

För beställare: Söker du kompetens inom mångfald, jämställdhet, jämlikhet och normkritik? Då har du kommit rätt. Fyll i formuläret här så kommer du i kontakt med alla våra medlemmar. 

 

 

Styrelsen

 
Charlotte_Ovesson.jpg

Charlotte Ovesson, ordförande

Branschanknytning: Charlotte är beteendevetare. Hon håller workshops för att få människor att få upp ögonen för normkritik och inkludering, främst inom ideell sektor. Dessutom brinner hon för statistik. 

Kontaktuppgifter: info@charlotteovesson.se, 070-831 14 39  
Webbsidorwww.charlotteovesson.se

Engagemangets bakgrund: Föreningengagemang och folkbildning ligger Charlotte varmt om hjärtat. Sedan tonåren har hon engagerat sig i bland annat Mälardalens studentkår, RFSU, Rädda Barnen och som fridykarinstruktör i en dykarklubb.


 
Åsa Gustafsson, vice ordförande

Dennis Kullman, kassör

Branschanknytning: Stor erfarenhet av jämställdhets- och mångfaldsarbete i myndigheter och organisationer. Har bland annat arbetat som jämställdhetsexpert på Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen.

Kontaktuppgifterdenkullman@gmail.com
Webbsidorwww.denniskullman.se www.delsolkullman.com

Engagemangets bakgrund: Dennis har ansvarat för organisering och genomförande av ett systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering.


 
Dennis Kullman, Kassör

Irja Berntson, ledamot

Branschanknytning: Irja driver företaget Fabrik 5 med fokus på föreläsningar och utbildningar inom jämlikhet och inkludering. Är utbildad pedagog och journalist med lång erfarenhet av normkritisk pedagogik och kommunikation.

Kontaktuppgifter: irja@fabrik5.se, 073-344 50 62  
Webbsidor: www.fabrik5.se

Engagemangets bakgrund: Irja arbetar konkret och verksamhetsnära för att skapa jämlikhet som genomsyrar vardagsarbetet, inkludering är något vi alla är delaktiga i.


 
Susanna Cederqvist, Ledamot

Susanna Cederquist, ledamot

Branschanknytning: Susanna arbetar under namnet En Bild av Dyslexi och har föreläst sedan 2010. Ingångarna till ämnet är flera; ett lärarperspektiv, som författare till boken "Dyslexi + Styrkor = Sant", egen erfarenhet, samt ett omfattande arbete inom handledning och som konsult.

Kontaktuppgifterinfo@susannacederquist.com, 073-632 97 17 Webbsidorwww.susannacederquist.com / www.enbildavdyslexi.se 
www.dyslexistyrkor.se www.blipsay.se )

Susannas motto: Vi är olika och det är olika, vi behöver bara bli bättre på att inse värdet av våra olika kompetenser.


 
monica_2.jpg

Monica Pärus, ledamot

Branschanknytning: Egenföretagare sedan fem år och arbetar med processledning, utveckling och lärande utvärdering inom välfärdsområdet. Har lång erfarenhet av utvecklingsarbete i offentlig sektor, bland annat, med hälsofrämjande och förebyggande arbete, samt genus och mångfald. 

Kontaktuppgifterparus@samhallsutveckling.nu, 070-421 07 24
Webbsidorsamhallsutveckling.nu, sormlancompanion.se


 
anders.jpeg

Anders Åberg, ledamot

Branschanknytning: Driver bland annat NORDiC WORKS vars slogan är: Mångfald som konkurrensfördel. Anders har stort fokus på mångfaldsfrågor både i det praktiska arbetet och som föredragshållare.

Kontaktuppgifter: anders@nordicworks.se, 070-654 32 10   
Webbsidorwww.nordicworks.se