Mångfaldsföretagarna

Blogg

Mångfaldsföretagarnas tankar och tips om mångfald.

Posts in homofobi
IDAHOT- tillfället att syna normerna
 
Prideflaggan
 

Dags dato, den 17 maj, infaller dagen vi förkortar som IDAHOT, International Day Against Homophobia & Transphobia (Internationella dagen mot homo- och transfobi). Sex bokstäver som vittnar om att denna dag behöver finnas, att allvaret ständigt existerar. Men låt oss leka med tanken, just här och just nu, att IDAHOT inte behövs, det vill säga att det inte finns någon trans- eller homofobi att uppmärksamma och ta avstånd ifrån. Den är helt enkelt borta.

Det är i sanningens ord svårt att i dagsläget se ett samhälle fritt från dessa fobier, men vi kan kämpa för att komma dit. För att föreställa oss samhället fritt från homo- och transfobi måste vi vända upp och ner på det normativa perspektivet och synliggöra de privilegier som den sexuella och könsnormativa majoriteten besitter. Det finns idag argument för att vi i Sverige är ett av världens mest jämlika land, där bland annat samkönade vigslar är tillåtet och skattefinansierad transvård är möjlig. Men i ett samhälle där homo- och transfobi inte existerar, existerar inte heller argumenten för framgångarna.

Vi kan visualisera ett samhälle där att vara cis-könad och/eller heterosexuell inte anses vara det normala. Där finns samhällets kollektiva normsystem inte längre inbyggt, ett normsystem som menar att heterosexualiteten är normal och kategoriserar allt annat som normbrytande. Konsekvensen av detta skulle bli att majoritetssamhället slutar se sig själva som ett icke-vara i förhållande till de som inte följer strömmen. Skämt om normbrytande kroppar vore inte längre roliga i samhället där IDAHOT inte behövs. Skämten skulle tappa sin laddning.

Sammantaget kan sägas att, om vi föreställer oss ett samhälle där homo- och transfobi är ett minne blott, har vi gjort upp med dagens kollektiva normsystem om manlighet, sexualitet, relationer, kvinnoideal, juridiska bestämmelser om könstillhörighet och normer om könskonstruktion, könsuppfattning och erfarenheter av kön mm. Vägen är som vi kan se lång.

IDAHOT vittnar om ett allvar vi ogärna vill tala om, men vi måste våga mer. På många vis närmar sig personer som faller utanför normer om kön och sexualitet samma rättigheter och möjligheter som normbärare. Men än idag är det en omöjlighet att visualisera bort IDAHOT, att tänka att dagen inte behöver finnas. Så vad gör vi i Sverige idag, den 17 maj?

Troligtvis gör vi ingenting, trots att vi alla bär ansvar över att dagen finns och behöver finnas. Men faktum att ingen går till jobbet eller skolan med frisedel idag. Ingen möter en hbtqia-person utan ansvar över sina handlingar, ett ansvar som så ofta fallerar och skapar trakasserier, diskriminering och kränkningar, och allt för ofta skördar liv.

Alla bär vi ansvar över att aktivt arbeta för att skapa och upprätthålla lika rättigheter och möjligheter oberoende kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Dessa frågor är kanske mer aktuella nu än någonsin. Vi ser idag hur politiska frågor och byråkrati blandas med aktivism i en tid där pridefestivalerna förökar sig, år efter år. Pride – en regnsbågsfest som spridit sig från Stockholm och Europride -98 ut i landet som lokala arrangemang. Pride – ibland en folkfest, ibland ett separatistiskt rum. Ett event där vi inte får glömma att IDAHOT inleder pridesäsongen.

Stad efter stad kläs nu i rött, orange, gult, grönt, blått och lila. Skyltfönster, postlådor, bussar och religiösa byggnader. Men ansvaret fortsätter året runt, och vi måste synliggöra homo- och transfobi årets samtliga veckor, veckor där ansvaret vi bär på så ofta fallerar.

Som medlemmar i Mångfaldsföretagarna verkar vi, och fler med oss, med att främja jämlikhet där frågor som motverkar diskriminering och förtryck genomsyrar vardagen. Vi måste tillsammans dra våra strån till stacken och sprida kunskap om normers konsekvenser, vilka vittnar om ett behov av 17 maj. Låt oss tillsammans göra IDAHOT 365 dagar om året.

 

- Stina S. Lundin och Elise Strömberg Lundin driver LIMBIDO – Normkritisk kompetens. LIMBIDO är specialiserat på normkritik, queerteori och intersektionellt antidiskrimineringsarbete och erbjuder konsulter och föreläsare i frågor om likabehandling i arbets- eller studiemiljön.