Sök kompetens

Här kan du som beställare av jämlikhets-, mångfalds, normkritik och jämställdhetskompetens skicka in en förfrågan, genom att fylla i ett enkelt formulär.

Branschorganisationen Mångfaldsföretagarna förmedlar kontakt mellan kunder och företagare genom att skicka ut er förfrågan till våra medlemmar. Det är sedan upp till varje medlem som är intresserad att kontakta dig och eventuellt lägga offert och du får själv värdera de offerter du får.

Kontakta oss

Mejl: