Om oss

Mångfaldsföretagarna är en branschorganisation för företagare som arbetar med mångfald, jämställdhet, normkritk och jämlikhet. Organisationen har funnits sedan 2009 och arbetar med leverantörerna i Sverige, en dialog har även påbörjats med Norge och Finlands branschrepresentanter.

Mångfaldsföretagarna ska öka efterfrågan på branschens tjänster samt utveckla medlemsföretagens kompetens och kapacitet att utföra kvalitativa uppdrag.

Här presenteras några av våra medlemmar

Vill du synas här? Bli medlem och skicka in en presentation!

Logga Hyvää kommunikation

Hyvää Kommunikation finns för dig som vill göra världen aningens lite bättre. Genom tjänsterna Strategi, Normkreat iv och Copywriting kan vi göra stordåd ihop. Vill ni stärka upp varumärket och ligga i framkant – till exempel genom att bli bättre i sociala medier eller att tala med fler – så är Hyvää Kommunikation rätt för er.
www.hyvaa.se         www.facebook.com/hyvaakommunikation 

Jämställts affärsidé har alltid varit att göra jämställdhet, att omvandla teorier och lagstiftning till praktik. För oss handlar jämställdhet och normkritik om att lägga till och skapa fler möjligheter. Jämställt erbjuder utbildningar om jämställdhet och normkritik till skolor, förskolor, föräldrar, företag och organisationer. Vi hjälper er att gå från ord till handling.
www.jamstallt.se    facebook.com/jamstallt.se    twitter.com/jamstallt


Vi på Add Gender är normingenjörer som undersöker våra uppdragsgivares formella och informella strukturer för jämställdhet och mångfald. Vi tolkar och rekonstruerar normer och strukturer med utgångspunkt i företagets affärsidé, kundsegment och medarbetare. Add Gender utgår ifrån genusteori med en intersektionell förståelse i allt vi gör för att bygga broar mellan detta och er verksamhet. Vi utgår alltid från det som redan fungerar bra i verksamheten, och på så sätt bygger vi upp mer tillåtande arbetsplatser, starka varumärken och hållbara affärsmodeller.
                                                www.addgender.se

UTMANA är ett utbildningsföretag och en kulturverksamhet som sätter normer i rörelse. Med kroppen som verktyg vill vi utmana normer för att nå ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Det gör vi genom utbildning, dansworkshops och                                                              interaktiv scenkonst.
                                                 www.utmana.org   facebook.com/utmana    twitter.com/utmana

Futurista brinner för tillgänglighet. Visste du att 1 av 5 i Sverige har en synlig eller osynlig funktionsnedsättning? Futurista hjälper företag och organisationer att bli bättre på tillgänglighet och därmed öka lönsamheten, kundnöjdheten och bli en mer attraktiv arbetsgivare.
                                                www.futurista.se       www.facebook.com/futurista.se

Anna Delsol AB erbjuder utbildning, rådgivning och stöd med strategin jämställdhetsintegrering, diskrimineringslagen och arbetet med aktiva åtgärder utifrån ett normkritiskt perspektiv. Företaget hjälper er att omsätta strategi och planer till praktiskt arbete. För ett positivt, utvecklande och hållbart förändringsarbete.

                                           www.annadelsol.com    

Trinambai är ett bokförlag och ett kunskapsföretag. Vi ger ut böcker, håller utbildningar och gör analyser. De expertområden vi brinner för är demokrati, hållbar utveckling, entreprenörskap samt engagemang och inkluderande organisering.

www.trinambai.se     www.facebook.com/trinambai

Medida arbetar med jämställdhets- och jämlikhetsintegrering. Fokus ligger på metodutveckling för styrning, jämlikhetsanalys och statistikhantering. Medida har också gett ut boken Räkna med Jämlikhet samt är delägare i JÄMLEAN och Jämlikhetsresan.

                                         christina@medida.se,   www.medida.se, www.jamlikhetsresan.se , www.jamlean.se

JÄMLEAN inkluderar en maktanalys i leaninförande. Ett lyckat leaninförande bygger på alla medarbetares deltagande i utvecklingsarbetet, detsamma gäller en lyckad jämställdhets- och mångfaldsintegrering. Detta samband har vi på JÄMLEAN upptäckt. Som första företag i Sverige erbjuder vi er som står inför eller mitt uppe i ett leaninförande en hjälpande hand i att verkligen skapa lean för alla.  

                                         www.jamlean.se      www.facebook.com/Jämlean

Anna Bergholtz öppnar ögon och arbetar normkreativt som journalist, föreläsare/utbildare, moderator och barnboksförfattare. Har över tio års erfarenhet av arbete för ett jämlikt samhälle med mångfald och         inkludering. Spetskompetens inom funktionalitet, funktionsnedsättning/ funktionshinder och egen erfarenhet av att bryta normen.

                                       www.annabergholtz.se    Annas Youtube

NORDiC WORKS - Auktoriserade inom bemanning och rekrytering med fokus
på integration och mångfald som konkurrensfördel. Rikstäckande
verksamhet med kvalitetsäkrade medarbetare inom alla branscher för
uthyrning och/eller direktrekrytering. Dessutom stöd och matchning,
säljakademi samt föredrag och utbildningar.

www.NORDiCWORKS.se

Ekvalita stöder sina kunder med kunskap och verktyg om hur jämställdhet och likabehandling kan främjas i både stora som små organisationer, både internt och externt. Vårt breda kunnande grundar sig på akademisk forskning samt erfarenheter av att arbeta praktiskt och normkritiskt med dessa frågor sedan 2006. Läs mer om oss och våra produkter på:

www.ekvalita.fi och www.jamlikhetsresan.fi

Jämlik Retorik är en unik byrå med kombinationen av retoriska verktyg och normkreativitet. Med spetskunskap inom mellanmänsklig kommunikation och jämställdhet & jämlikhet erbjuder Jämlik Retorik ett smörgåsbord av föreläsningar, workshops, coachning och utredningar. Alltid med ett normkritiskt och retorisk perspektiv som hjälper nöjda kunder och deltagare att utveckla sitt egna arbete för en mer jämlik verksamhet.

www.jamlikretorik.com

Engarden AB med seniorkonsult Gunilla Sterner har lång erfarenhet av jämställdhetsintegrering, från EU nivå till lokal nivå. Vi erbjuder konsulttjänster med inriktning på jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering och tillgänglighetsamt inom marknadsföring, retorik/kommunikation.

                                            www.engardenab.se, gunilla@engardenab.se, 073-5455337