Kontakt

Välkommen att höra av dig på eller kontakta någon av våra styrelsemedlemmar direkt. Vi vill gärna komma i kontakt med dig!

För mångfaldsföretagare:

Branschorganisationen Mångfaldsföretagarna skapar mötesplatser och nätverk som medlemmarna kan utnyttja för att utveckla sina affärer. Mångfaldsföretagarna driver också aktiviteter och projekt för att utveckla medlemmarnas kompetens och för att skapa bättre kunskap om och inom branschen. Sist men inte minst så är vi ett språkrör för branschen mot kunder, politiker, myndigheter och media.

För beställare:

Söker du kompetens inom jämlikhet, mångfald, normkritik och jämställdhet så har du kommit rätt. Våra medlemmar sträcker sig från konsulter till fotografer och scenkonstnärer, alla har en gemensam nämnare och det är ämneskompetensen. Under fliken ”Sök kompetens” kommer du i kontakt med våra medlemsföretag.

Kontakta oss

Åsa Gustafsson

Christina Ahlzén – Ordförande

Branschanknytning: Grundare av företaget Medida som arbetar med jämlikhets- och jämställdhetsanalys med siffror som främsta redskap
Kontaktuppgifter: christina@medida.se, 0702 211453
Webbsidor: www.medida.se, www.jamlikhetsresan.se, www.jamlean.se

Engagemangets bakgrund: Tror på samverkan, och tror på behovet av en stark bransch av mångfaldsföretagare för att åstadkomma jämlikhet i samhället.

Christina Ahlzen

Åsa Gustafsson – vice ordförande

Branschanknytning: Mångfaldskonsult i sitt företag Futurista - mångfald och tillgänglighet. 
Kontaktuppgifter: , 0705 19 5032
Webbsidor: www.futurista.se

Engagemangets bakgrund: Åsa drivs av att se företag och organisationer bli lönsamma med mångfald och inkludering genom att ta tillvara på alla sina medarbetare.

Dennis Kullman

Dennis Kullman – kassör

Branschanknytning: Stor erfarenhet av jämställdhets- och mångfaldsarbete i myndigheter och organisationer. Har bland annat arbetat som jämställdhetsexpert på Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen.
Kontaktuppgifter:

Hemsidor: www.denniskullman.se , www.delsolkullman.com

Engagemangets bakgrund: Dennis har ansvarat för organisering och genomförande av ett systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering.

Lotta Björkman

Niklas Hill – ledamot

Branschanknytning:
Kontaktuppgifter:
Webbsidor: 

Engagemangets bakrund: 

 Susanna Cederqvist- Ledamot

Branschanknytning: Susanna arbetar under namnet En Bild av Dyslexi och har föreläst sedan 2010. Ingångarna till ämnet är flera; ett lärarperspektiv, som författare till boken "Dyslexi + Styrkor = Sant", egen erfarenhet, samt ett omfattande arbete inom handledning och som konsult.
Kontaktuppgifter: info@susannacederquist.com, 073-632 97 17 Webbsidor: www.susannacederquist.com / www.enbildavdyslexi.se 
( www.dyslexistyrkor.se www.blipsay.se )

Engagemangets bakgrund: Susannas motto: Vi är olika och det är olika, vi behöver bara bli bättre på att inse värdet av våra olika kompetenser.

 

Aysha Jones- Ledamot

 

Elin Segerstedt- Suppleant

 

Anna Delsol

Anna Delsol - suppleant

Branschanknytning: Driver företaget Anna Delsol AB, företaget erbjuder utbildningar, rådgivning och stöd med strategin jämställdhetsintegrering och likabehandling.

Kontaktuppgifter: , 073 689 58 17 

Hemsida: www.annadelsol.com

Engagemangets bakgrund: Senior konsult med lång erfarenhet av strategiskt arbete med jämställdhetsintegrering och för alla människors lika rättigheter och möjligheter från flera myndigheter bla Försvarsmakten, CSN, DO och skolan.

Jesper Jansson -revisor

Kontaktuppgifter:

Hemsida: www.agincourt.se