Hur jobbar en Genusbloggare i praktiken

Pernilla Alexandersson
·
25 mars 2014

Välkommen till ett seminarium för genusstudenter där medlemmar i branschorganisationen Genusföretagarna berättar hur de använder genusvetenskap i sitt arbetsliv.

Branschorganisationen Genusföretagarnas medlemmar är företagare som på olika sätt har jämställdhet, jämlikhet och mångfald som affärsidé. Företagen arbetar inom många områden; mångfaldsjuridik, HBT marketing (rosa pengar), jämlikhet och kommunikation, och medarbetarna är jämställdhetskonsulter, statistikanalytiker, skribenter, dramapedagoger med genusinriktning m.m. Kunder är allt från offentlig sektor och olika organisationer till näringslivet.

Denna eftermiddag kommer några av dessa företagare att berätta hur de använder genusvetenskap i sitt arbetsliv. Vilka drivkrafter, svårigheter och möjligheter finns? Du får höra olika berättelser, bakgrunder och vägar. Och du är förstås hjärtligt välkommen att ställa frågor!

Du kommer att få möta:
Christina Ahlzén – jämställdhets- och jämlikhetskonsult, från företaget Medida (www.medida.se). Christina arbetar med jämställdhets- och jämlikhetsanalys och -integrering i offentlig verksamhet. Siffror är hennes främsta redskap.

Annica Styrke och Karin Wiklund, från UTMANA (www.utmana.org) arbetar för jämställdhet genom dans och rörelse. De använder dansworkshops som verktyg för att ge barn en möjlighet att praktisera och prata om genus och kropp.

Anna Karlsson – från reVamp AB (www.revamp.se). Konsult inom jämlikhet/intersektionalitet med inriktning mot kommunikation. Anna arbetar mycket inom offentlig sektor, men även gentemot näringsliv och utbildningsinstitut (Ki, HGO/Uppsala universitet).

Läs mer på hemsidan hos Stockholms universitet: instutitionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
http://www.erg.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/genusvetenskap/humaniora-i-praktiken-hur-jobbar-en-genusf%C3%B6retagare-1.169950

Datum: 25 mars 2014
15:00 – 25 mars 2014, 17:00
Plats: Stockholms Universitet, Södra husen, hörsal 11 (F11)